Koninklijke Metaalunie

De branchegroep MGB werkt nauw samen met verschillende ondernemersverenigingen, zowel nationaal als Europees. In Nederland zijn we onder andere gelieerd aan de Koninklijke Metaalunie. Verder participeert de MGB in organisaties en instituten op het gebied van onderzoek, scholing en wetgeving. Hiermee verzekert MGB zich van een snelle toegang tot actuele informatie over Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Ook heeft MGB met deze relaties uitstekende ingangen om de belangen van haar leden te behartigen.

Image van Metaalunie

De Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal. Zij richt zich op metaalbedrijven tot ongeveer 100 werknemers in uiteenlopende sectoren zoals:

Naast het algemene lidmaatschap van de Metaalunie kunnen leden zich ook aansluiten bij een branchegroep zoals de MGB. Een branchegroep behartigt de economisch-technische belangen van een specifieke sector zoals bijvoorbeeld de verspaners, modelmakerijen, gereedschapmakers en slijperijen. Op dit moment zijn er ruim 50 branchegroepen die specifieke bedrijfsgroepen ondersteunen.wwwop deze site