Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen AVNeG

De Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) bestaat sinds 1932. Zij maakt als branchevereniging onderdeel uit van FME-CWM. De Vereniging FME-CWM – kortweg FME – biedt als ondernemersorganisatie aan 2.500 bedrijven de helpende hand bij hun bedrijfsvoering. FME werkt voor bedrijven van verschillende omvang. Zo heeft tachtig procent van de leden minder dan honderd werknemers en vijftig procent zelfs minder dan vijftig. Maar ook multinationals zijn lid. FME-CWM verenigt als koepelorganisatie vele brancheverenigingen. De AVNeG behartigt hierbinnen de belangen van de gieterijen in Nederland. Milieu, energie, arbo en promotie van het vakgebied zijn de speerpunten van de vereniging.wwwop deze site