Geschiedenis

Gieten van Metaal

Het gieten van metalen dateert al van ver voor de jaartelling. Rond het jaar 5000 voor Christus werd goud gegoten voor decoratieve doeleinden. De geschiedenis leert dat het ijzergieten voor het eerst in China werd gepraktiseerd - zo'n 500 jaar voor Christus. Vanaf de 19e eeuw beleefde de techniek van het ijzergieten een ongekende groei in Europa en de Verenigde Staten van Amerika. In Nederland ontwikkelde het aanvankelijke ambacht van metaalgieten zich tot een geprofessionaliseerde en specialistische industrie. De hoogwaardige producten worden voor een belangrijk deel geëxporteerd.

De Nederlandse gieterijen vervaardigen een grote verscheidenheid aan producten die hun toepassing vinden in diverse sectoren, zoals de bouw, de automobielindustrie en de metaalindustrie. Voorbeelden van gietproducten zijn hekwerken, lateien en draagconstructies, schoepen voor schepen, motoronderdelen, kunstwerken, decoratie en fraaie robuuste velgen voor auto's. De metaalgieterij is een onmisbare sector binnen de metaalindustrie, waar kwaliteits-, milieu- en energiezorg al jaren geleden hun intrede hebben gemaakt. Gieterijen en deskundigen werken nauw samen om op hun gezamenlijke interessegebieden kennis te kunnen uitwisselen. Mede hierdoor weet de opdrachtgever zich verzekerd van hoogwaardige producten.

Metaal Gieterij Bedrijven

Sinds 1998 hebben de metaalgieterijen binnen de Koninklijke Metaalunie zich verenigd in de branchegroep Metaal Gieterij Bedrijven (MGB). De oprichting komt direct voort uit het feit dat in 1987 de bij de NUMAB (Nederlandse Unie van Metaalgieterijen en Aanverwante Bedrijven) aangesloten bedrijven verplicht werden lid te worden van de centrale organisatie, waar destijds het secretariaat van de NUMAB werd ondergebracht. Gezien de toenmalige verhoudingen in de NUMAB (10 Metaalunie-leden, 4 CWM-leden en 7 FME leden), aangevuld met een potentieel van enige tientallen gieterijbedrijven uit het Metaalunie-ledenbestand, werd gezocht naar een eigen organisatie. Uitgangspunt was om als groep een vuist te maken, naar buiten te treden en contact te zoeken met (overheids-)instanties e.d., die regelgevend en beleidsbepalend optreden. MGB kan en wil in nauwe samenwerking met de Koninkelijke Metaalunie, in dit kader een actieve rol spelen.



wwwop deze site