Onze activiteiten

MGB ontwikkelt en organiseert voor haar leden diverse activiteiten. Hieronder is een korte opsomming van de belangrijkste aandachtsgebieden, activiteiten en onderdelen.

  • Samenwerking met AVNeG, Agoria (B) en NVvGT
  • De periodiek verschijnende nieuwsbrief informeert de leden over actuele zaken die in de gieterijsector spelen
  • MGB richt zich op het verbeteren van bestaande en het promoten van nieuwe opleidingen voor productiemedewerkers in het gieterijbedrijf
  • Promotie van duurzaamheid en energiebesparing binnen de sector
  • Actieve begeleiding op het gebied van arbeidsomstandigheden en activiteitenbesluiten (WABO)
  • Organiseren van themabijeenkomsten rond actuele ontwikkelingen
  • Beschikbaarstelling uitgebreide ledenlijst
  • Opzetten website met links naar de websites van de lidbedrijven
  • PR en promotie


  • wwwop deze site