AGORIA

AGORIA is de grootste sectorale werkgeversorganisatie van België. De federatie is op Belgisch en Europees niveau vertegenwoordigd in talrijke economische en sociale beslissingsorganen. Agoria, de vereniging van ondernemingen in de sectoren non-ferrometalen, metaal- en kunststofproducten, machinebouw, elektrotechniek, elektronica & ICT en transportmiddelen, werd in 1946 opgericht in de vorm van een VZW en groepeert meer dan 1.100 industriële ondernemingen in voornoemde sectoren. Samen verschaffen deze vijf sectoren werk aan 210.000 mensen - een derde van de werkgelegenheid in de fabrieksindustrie - ontwikkelen ze technologie en nemen ze bijna een derde van de Belgische goederenuitvoer voor hun rekening. Agoria treedt op als vertegenwoordiger en woordvoerder van zijn leden in externe kringen en bij de overheid; voorts heeft de federatie ten bate van de sector ook een documentatie- en promotieopdracht te vervullen. Zo draagt ze bij tot de ontplooiing van de sector, zowel in België als in het buitenland.wwwop deze site